Kryptovaluuttojen arvo perustuu kysynnän ja tarjonnan mekanismiin, samoin kuin niiden hyväksyttävyyteen maksuvälineenä. Niiden arvoa voi myös tukea niiden ainutlaatuiset teknologiset ominaisuudet, kuten hajautettu luonne ja turvallisuus.